Blessed Homes

enEnglish

Barnehjemmene

Vårt første barnehjem åpnet i 2007, og gav over 20 barn et trygt hjem. I årene siden da, har arbeidet vokst til å huse over 100 fantastiske barn med over 20 dedikerte ansatte. Ved barnehjemmene ønsker vi å gi barna trygge omgivelser å vokse opp i med mulighet til utdanning og lek.

Noh Bo

Klee Tho Kloo

Mae Oo Ho

HVEM VI HJELPER

Vi jobber med barn og unge som har blitt offer for den årelange konflikten i Burma. Barna ved våre hjem har alle sin unike historie. Vi har barn som av forskjellige årsaker har mistet sine foreldre, noen kommer fra fattige familier som ikke klarer å ta vare på barna, andre igjen kommer ifra hjem med vold og misbruk.

Vi ønsker å gi disse barna et håp om en framtid i frihet og et liv hvor de kan tørre å drømme stort. Vi ønsker å se barn som er trygge på seg selv, barn som våger å ta sjanser, vitende om at uansett hva som måtte hende vil de alltid være høyt elsket.

VÅRE ANSATTE

Våre ansatte er trygge, gode voksne i aldre mellom 20 til 70, Hver enkelt ansatt blir gitt opplæring og kursing til å gjøre en best mulig jobb.

SKOLE

Alle våre barn blir gitt mulighet til en utdanning. Barna går på lokale skoler i de landsbyene som hvert enkelt barnehjem ligger. I tillegg til vanlig skolegang gir vi barna muligheter til å utvikle seg kreativt på forskjellige områder. Vi har blant annet hatt kurs i sying, musikk, kunst med mer.

HVORDAN VI BOR

Våre barnehjem ligger i små karen-landsbyer i Thailand på grensen til Burma (Myanmar). Alle våre hjem er nye og barna har egne rom som de deler med mellom 2-5 andre barn.

AKTIVITETER

Ved siden av skolen legger vi opp til at barna også har aktiviteter ved barnehjemmet. Vi har musikk og kunst muligheter, datarom, skatepark, fotballbane, volleyball, kaneball med mer. Ved hjemmene har vi også forskjellige husdyr, alt i fra kaniner og hunder til griser og ugler.

enEnglish