Bli fast giver

English

Siden 2007 har Blessed Homes hatt omsorg for barn i grenseområdet mellom Thailand og Myanmar. Dette hadde ikke vært mulig uten støtte fra månedlige givere samt gaver fra privatpersoner, kirker, organisasjoner og bedrifter.

Per dags dato kommer nesten 60 prosent av våre inntekter fra månedlige givere. For å gi barna gode rammer å vokse opp i er det viktig å ha en trygg og forutsigbar økonomi, derfor ønsker vi å øke denne andelen, slik at det aller meste av våre faste kostnader er dekket via månedlige givere.

200kr

Utdanning, transport og helse

For 200 kr i måneden kan vi gi barna et skoletilbud og tilgang på grunnleggende helsehjelp. Alle barna får mulighet til utdanning i den offentlige thai-skolen eller ved lokale migrantskoler. Vi gir barna skoleuniformer, transport til og fra skolen. og det de måtte trenge av skolemateriell.

400kr

Mat og hjem

Ved hjemmene får barna tre måltid hver dag. Alle barn trenger mat klær og et sted å bo. 400 kr i måneden er nok til å dekke dette. Ved hjemmene får de tre måltider hver dag, og de får klær etter behov. Avhengig av alder har barna enten egne rom eller deler med opp til fire andre.

800kr

Lønn

Det er mange roller som skal fylles for å ta vare på et barn. Noen skal lage mat, andre kjøre barna til skolen og gi en klem når de kommer hjem. Sammen ønsker vi å være den familien mange av barna ikke lenger har. I Blessed Homes er det over 20 heltidsansatte og lønnen varierer fra ca 800-1600 kr pr måned, basert på ansvar og ansiennitet.

Bli fast giver

Skattefradrag

Blessed Homes er godkjent av skattemyndighetene under gavefradragsordningen for frivillige organisasjoner. Alle som ønsker skattefradrag for gaver, må enten gi med AvtaleGiro eller bruke et fast KID-nummer.

AvtaleGiro kan du opprette ved å fylle ut skjema på følgende lenke (Krever BankID). For fast KID-nummer fyll ut skjema på følgende lenke.

Innsamlingskontrollen

Blessed Homes har i flere år vært medlem av Innsamlingskontrollen. Innsamlingskontrollen gir trygghet for at innsamlingsvirksomheten drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Utgifter

Mat, utdanning og bolig de største kostnadene vi har tilknyttet hvert enkelt barn. I tillegg til disse bruker vi en stor del på lønn til ansatte som har omsorgen for barna. Totalt har vi kostnader på ca. 900 kr i måneden fordelt på like over 100 barn og fire hjem.

Ettersom det meste av administrative oppgaver gjøres på frivillig basis utgjør de administrative kostnadene for Blessed Homes under to prosent.

Gjennomsnittlig månedlige utgifter (2017)

Lønn 28% 24 400 kr

Mat 24% 21 300 kr

Utdanning og transport 18% 15 600 kr

Bolig 16% 14 200 kr

Diverse 5% 4 300 kr

Helse 4% 3 800 kr

Støtte til barn i Myanmar 2% 1 900 kr

Klær 2% 1 700 kr

Feiringer (Bursdag, Jul mm.) 1% 1 200 kr

Sum   88 400 kr

Om oss

Blessed Homes works along the Thai-Myanmar border to provide safe and loving homes for children and youth in need. We want to see children who have a hope for the future and courage to act on their dreams.

Les mer

Sosiale medier

Facebook Instagram