Omsorg for barn

Blessed Homes jobber med barn med familier som ikke er i stand til å bære forsørgeransvaret. Noen er foreldreløse, mens andre er offer for misbruk og forsømmelse. Vi ønsker at hvert barn skal vokse opp i et trygt og kjærlig hjem med mulighet for lek og utdanning.

Ansatte:

Våre ansatte er trygge, gode voksne i alderen 20 til 70 år. Ansatte får opplæring og kursing for å kunne gjøre en best mulig jobb. De fleste av våre ansatte jobber som omsorgspersoner på hjemmene. I tillegg til de ansatte på hvert enkelt barnehjem, har vi en sosialarbeider og en regnskapsfører som jobber på tvers av hjemmene.

Utdanning:

Barna ved hjemmene får mulighet til å gå på lokale thaiskoler eller immigrantskoler. Vi sørger for at barna har det de trenger av skoleuniformer, transport til og fra skolen, skolepenger og andre utgifter knyttet til utdanningen. I tillegg til vanlig skolegang gir vi barna muligheter til å utvikle seg kreativt på forskjellige områder. Vi har blant annet hatt kurs i sying, strikking, musikk og kunst.

Aktiviteter:

Ved siden av skolen legger vi opp til at barna har aktiviteter ved barnehjemmet. Vi har musikk- og kunstmuligheter, fotballbane, volleyball, kaneball med mer. På hjemmene har vi også forskjellige husdyr; alt fra kaniner, hunder og katter, til griser, geiter og kalkuner. Barn og ansatte tar også del i aktiviteter i lokalmiljøet. Dette kan være aktiviteter i regi av landsbyene, skoler, lokale kirker og andre organisasjoner.

Slik bor vi:

Våre barnehjem ligger i små karen-landsbyer i Thailand, på grensen til Burma (Myanmar).

Mange av barna har egne rom, mens noen bor sammen med søsken eller jevnaldrende. De ansatte bor også på hjemmene.

Særskilte omsorgsbehov

Blessed Homes jobber med å imøtekomme hvert enkelt barns behov. Personalet får opplæring om særskilte behov, og tilpasser omsorgen for de barna som trenger ekstra oppfølging. Vi knytter oss også til andre organisasjoner i områder som kan bidra med kunnskap og kompetanse. Når behovet er større enn vi kan levere, henviser vi barna til andre organisasjoner

Overgang for ungdommene

Når barna vokser opp ønsker vi å støtte dem i overgangen til mer selvstendige voksne liv.

Les mer

Arbeidet vårt er finansiert av faddere og givere rundt om i verden. Støtt arbeidet vårt her.