Overgang for ungdommene

Når barna vokser opp, ønsker vi å støtte dem i overgangen til et mer selvstendige liv.

Ungdommene får flere arbeidsoppgaver på hjemmene i takt med større frihet. Våre unge voksne får også mulighet til å fortsette utdanningen i de omkringliggende områdene.

Et av hjemmene våre ligger i en større by, og er dedikert til unge voksne som ønsker videreutdanning eller flere arbeidsmuligheter. I en overgangsfase mens de arbeider, kan de fortsette å leve på hjemmet til de er i stand til å sørge for seg selv.

Høyere utdanning

Våre ungdommer som ønsker å fortsette å studere etter endt grunnskole og videregående, får hjelp til dette fra Blessed Homes. Vi hjelper dem med et rentefritt lån for å dekke utgifter knyttet til utdanningen. Ved at de betaler tilbake lånet, gjør de det mulig for Blessed Homes å tilby høyere utdanning til andre.

Vedvarende kontakt

Blessed Homes ønsker å holde kontakten med barna våre selv etter at de har flyttet fra hjemmene. Familier forsvinner ikke selv om barna blir voksne. Derfor er vi alltid tilgjengelige for kontinuerlig støtte. Dette kan se ut som besøk, invitasjoner til fester, og reiser for å møte voksne barn som jobber i andre byer.

Av og til kan barna etter hvert reise tilbake til sine opprinnelige familier. Da fortsetter våre ansatte å holde kontakten med barna og omsorgspersonene for å sikre at barna har det bra i sine nye hjem.

Omsorg for barn

Blessed Homes jobber med barn med familier som ikke er i stand til å bære forsørgeransvaret.

Les mer

Arbeidet vårt er finansiert av faddere og givere rundt om i verden. Støtt arbeidet vårt her.