Støtte

Siden 2007 har Blessed Homes hatt omsorg for barn i grenseområdet mellom Thailand og Myanmar. Dette hadde ikke vært mulig uten støtte fra månedlige givere samt gaver fra privatpersoner, kirker, organisasjoner og bedrifter. Vi er veldig takknemlig til alle som har bidratt til dette.

Omtrent 60% av våre inntekter kommer fra månedlige givere. En trygg og forutsigbar økonomi er viktig for arbeidet vi gjør, og vi er veldig takknemlige for de som er med å bidra til dette. Dette gjør det mulig for oss å gi barna gode rammer å vokse opp i. Enkeltgaver bidrar til å dekke inn faste kostnader, og med større investeringer som av og til må gjøres. Dette kan være nye hus, utbedringer av eksisterende byggemasse, innkjøp av kjøretøy med mer.

Månedlig støtte

Meld deg på

* Det er ingen bindingstid og dersom du ønsker å stoppe avtale om fast trekk, ta kontakt på fadder@blessedhomes.org

Andre måter å gi en gave på

Du kan gi enkeltbeløp til konto: 1503.06.38201

Via "Gi et bidrag" knappen på vår facebookside

Innsamlingsaksjoner

Mange av våre trofaste givere har hatt diverse innsamlinger til Blessed Homes. En enkel måte å organisere en slik innsamling er via Facebook. Pengene fra en slik innsamling vil gå direkte til Blessed Homes, uten at Facebook tar noen gebyrer.

Skattefradrag

Alle som ønsker skattefradrag for gaver, må enten gi med AvtaleGiro eller bruke et fast KID-nummer. Maksimalt beløp for fradrag til frivillige organisasjoner i 2019 og 2020 er 50.000kr per person.

AvtaleGiro kan du opprette ved å fylle ut skjema på følgende lenke (Krever BankID)

For fast KID-nummer fyll ut skjema på følgende lenke.

Utgifter

Mat, utdanning og bolig er de største kostnadene vi har tilknyttet hvert enkelt barn. I tillegg til disse bruker vi en stor del på lønn til ansatte som har omsorgen for barna. Totalt har vi kostnader på ca. 1250 kr i måneden per barn på våre fire hjem.

Ettersom det meste av administrative oppgaver gjøres på frivillig basis, utgjør de administrative kostnadene for Blessed Homes under to prosent.

Våre største månedlige utgifter (2020)

Lønn

29%

33 200 kr

Mat

23%

26 400 kr

Utdanning

12%

13 500 kr

Bolig

8 %

8 700 kr

Transport

7 %

7 800 kr

Omsorg for barn

Blessed Homes jobber med barn med familier som ikke er i stand til å bære forsørgeransvaret.

Les mer

Overgang for ungdommene

Når barna vokser opp ønsker vi å støtte dem i overgangen til mer selvstendige voksne liv.

Les mer